zásady ochrany osobních údajů Dermicall

 

 

Poslední aktualizace: 28. června 2018

 

Zásady ochrany osobních údajů Dermicall popisují postupy v oblasti ochrany osobních údajů na webových stránkách dermicall.cz.

Pokud obsah nebo informace, které ukládáte na web Dermicall obsahují osobní údaje jiných osob, musíte mít oprávnění sdílet tyto osobní údaje s Beauty Project.

 

Shrnutí klíčových bodů
 • Pokud požadujete souhlas, získáme vaše svolení předtím, než (i) vám zašleme zprávy a propagační materiál o Dermicall; (ii) před přístupem k informacím uloženým ve vašem zařízení, které se vztahují k vašemu používání a interakci s webovými stránkami; a (iii) před použitím automatizovaných systémů k analýze vašeho obsahu. Váš souhlas s těmito aktivitami můžete kdykoli vzít zpět. 
   

 • Tyto zásady vysvětlují, kdy zpracováváme osobní údaje pro naše legitimní zájmy. Můžete nás požádat, abychom zpracování těchto údajů ukončili.
   

 • Vaše osobní údaje používáme k tomu, abyste se mohli zaregistrovat u Dermicall a abychom vám mohli poskytnout naše webové stránky a služby, které požadujete.
   

 • Poskytujeme interaktivní funkce, které se týkají stránek sociálních médií, například služby Facebook. Používáte-li tyto funkce, tyto stránky nám zasílají vaše osobní údaje.

 • Ke sledování používání našich webových stránek používáme soubory cookie a další technologie. Chcete-li získat informace o možnostech odmítnutí souborů cookie, klikněte zde.
   

 • Na webových stránkách Dermicall je několik míst, která vám umožňují uveřejňovat komentáře které budou veřejně dostupné v případě, že se rozhodnete účastnit se těchto aktivit. 

Čeho se zásady ochrany osobních údajů týkají?

Jaké informace o mně Dermicall shromažďuje?

Sdílí Dermicall moje osobní údaje?

Jsou moje osobní údaje zobrazeny na webových stránkách Dermicall?

Jsou moje osobní údaje zabezpečené?

Kde Dermicall ukládá moje osobní údaje?

Jaká práva mám k mým osobním informacím a jak je mohu uplatnit?

Odnětí souhlasu nebo jiné námitky proti přímému marketingu

Jak dlouho Dermicall uchovává mé informace?

Mohou se tyto zásady ochrany osobních údajů změnit?

Na koho se můžu obrátit, pokud mám nějaké otázky nebo pochybnosti?

Čeho se zásady ochrany osobních údajů týkají?

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak Dermicall (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) využije vaše informace v souvislosti s:

 

 • webovými stránkami Dermicall; webovými službami.

 • marketingovými, prodejními a reklamními postupy Dermicall.

 
Jaké informace o mně Dermicall shromažďuje?

registrace, marketingová sdělení, zákaznická podpora

Když se zaregistrujete k používání služeb na webových stránkách Dermicall, nebo nás kontaktujete za účelem získání podpory nebo dalších nabídek, Dermicall o vás shromažďuje informace, které vás identifikují. Jsou zde tyto informace:

 • Jméno;

 • E-mailová adresa;

 • Telefonní číslo;

 • Obsah komunikace v rámci podpory zákazníků.

webové stránky Dermicall

Shromažďujeme informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Tyto informace zahrnují následující položky:

 • Adresu IP;

 • Typ prohlížeče a zařízení;

 • Webovou stránku, která vás zavedla na stránky Dermicall;

 • Vyhledávací termíny zadané do vyhledávače, které vás zavedly na webové stránky Dermicall;

 • Používání a ovládání webových stránek (shromažďovaných prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií;

e-maily od Dermicall

E-maily, které vám posíláme, mohou obsahovat technologii (označovanou jako webový signál), která Dermicall informuje, zda jste e-mail přijali nebo otevřeli, nebo zda jste kliknuli na odkaz v e-mailu. Pokud nechcete, abychom tyto informace shromažďovali, můžete zrušit odběr marketingových e-mailů Dermicall.

tlačítka, nástroje a obsah pocházející od jiných společností

Webové stránky Dermicall mohou obsahovat tlačítka, nástroje nebo obsah, které odkazují na služby jiných společností (např. tlačítko „To se mi líbí“ sociální sítě Facebook). Můžeme shromažďovat informace o vašem používání těchto funkcí, jako například obsah "liked" a informace o adrese v Google Mapách. Pokud navíc tato tlačítka, nástroje či obsah vidíte či používáte nebo prohlížíte webovou stránku Dermicall, která je obsahuje, mohou být některé informace z vašeho prohlížeče automaticky odesílány jiné společnosti. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dané společnosti.

stránky Dermicall na sociálních sítích a služby registrace.

Dermicall má vlastní stránky na různých webech sociálních sítí (například  na Facebooku, Instagramu). V rámci vaší interakce s našimi stránkami sociálních sítí budeme shromažďovat informace, které jste zveřejnili na vašem účtu sociálních sítí, například jméno a zájem o naše produkty a služby.

 
Sdílí Dermicall moje osobní údaje?

Sdílení s jinými správci údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme s žádnými neoprávněnými subjekty. 

 

Sdílení se zpracovateli údajů

Vaše osobní údaje sdílíme se společnostmi, které nám pomáhají provozovat naše podnikání zpracováním osobních údajů jménem Dermicall pro výše uvedené účely. Mezi takové společnosti patří poskytovatelé platebních služeb, sledování a prevence podvodů, e-mailů a sociálních médií.


Další sdílení informací
Dermicall může také sdílet vaše osobní údaje:

 • Pokud se sdílením souhlasíte;

 • Když jsme nuceni poskytnout informace jako reakci na soudní obsílku, soudní příkaz nebo na jiný platný právní nebo zákonný postup.

 • Pokud jednáme v dobré víře, že zpřístupnění je nezbytné k odhalení či reakci na podvod, obraně webových stránek vůči útokům nebo ochraně majetku a bezpečnosti Dermicall, našich zákazníků a uživatelů či veřejnosti;

 • Pokud uskutečníme fúzi s některou další společností nebo bude-li naše společnost získána jinou společností, prodáme-li webové stránky, aplikace nebo obchodní jednotku Dermicall nebo budou-li všechna naše aktiva nebo jejich podstatná část získány jinou společností, vaše údaje budou pravděpodobně sděleny našim poradcům a poradcům budoucího kupujícího a budou patřit k aktivům, která jsou převáděna na nového vlastníka.

Můžeme sdílet či zveřejňovat souhrnné informace, které vás konkrétně neidentifikují, jako statistické informace o návštěvnících našich webových stránek nebo statistické informace o tom, jak zákazníci používají služby Dermicall.

 
Zobrazují se moje osobní údaje na webu Dermicall?

Na webových stránkách Dermicall je několik míst, která vám umožňují posílat komentáře, obrázky nebo obsah, který uvidí ostatní. Někdy můžete omezit, kdo uvidí to, co sdílíte, ale na některých místech uvidí vámi sdílený obsah široká veřejnost nebo ostatní uživatelé webové stránky. Proto buďte při sdílení osobních údajů opatrní. Nesdílejte obsah, který nemá být veřejně známý, pokud si nejste jisti, že ho zveřejňujete na webové stránce, které umožňují regulovat, kdo ho bude moci prohlížet. Mějte na paměti, že když zveřejňujete zprávy na určitých uživatelských fórech na našich webových stránkách, může být spolu s vaší zprávou zveřejněna a zobrazena také vaše e-mailová adresa, jméno a/nebo profilová fotografie.

 

Chcete-li odebrat obsah, který jste sdíleli na našich webových stránkách, použijte funkci téže webové stránky, které jste ke sdílení obsahu použili. Pokud vás jiný uživatel pozve k účasti na sdíleném prohlížení, úpravách nebo přidávání komentářů k obsahu, je možné, že budete moci vaše příspěvky odstranit, ale obvykle má plnou kontrolu uživatel, který vás pozval.

 
Jsou moje osobní údaje zabezpečené?

Víme, jak je zabezpečení osobních údajů důležité. Proto zajišťujeme přiměřené administrativní, technické i fyzické kontroly zabezpečení, abychom vaše osobní údaje ochránili. Přes všechno úsilí však platí, že žádné kontroly zabezpečení nejsou stoprocentně účinné, a proto Dermicall nemůže zajistit ani zaručit bezpečnost vašich osobních údajů na 100%

 
Kde Dermicall ukládá moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje a soubory jsou uloženy na serverech společnosti, která spravuje naši doménu a ukládá náš webový obsah.

 
Jaká práva mám k mým osobním údajům a jak je mohu uplatnit?
 

Podle právních předpisů můžete mít právo požádat o kopii vašich osobních údajů; opravit, odstranit nebo omezit (zastavit jakékoli aktivní) zpracování vašich osobních údajů; a získat osobní údaje, které nám poskytnete s vaším souhlasem, ve strukturovaném, strojově čitelném formátu a požádat nás o sdílení (předání) těchto informací s jiným správcem.

Kromě toho můžete za určitých okolností vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů (zejména v případě, kdy nemusíme zpracovávat informace za účelem splnění smluvních či jiných právních požadavků nebo kdy používáme údaje pro přímý marketing).

Tato práva mohou být omezena například tehdy, pokud by splnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje jiné osoby nebo pokud byste nás požádali o odstranění údajů, které musíme ze zákona uchovávat nebo na jejichž uchovávání máme přesvědčivý legitimní zájem (například pro účely prevence podvodů).

Chcete-li uplatňovat některá z těchto práv, můžete se spojit s námi nebo naším pracovníkem ochrany dat pomocí níže uvedených údajů.

Pokud máte nevyřešené obavy, máte právo nahlásit je EU nebo jinému orgánu pro ochranu údajů v místě, kde žijete, pracujete nebo kde se domníváte, že mohlo dojít k případnému porušení.

 
Odnětí souhlasu nebo jiné námitky proti přímému marketingu

Dermicall a společnosti, jejichž služby si pronajímáme, aby nám pomáhaly s marketingem našich webových stránek, mohou vaše údaje používat, aby vám mohly poskytovat informace a nabídky související s Dermicall.

Vždy, když se opíráme o váš souhlas, budete mít možnost tento souhlas odejmout, i když budeme mít jiné zákonné důvody pro zpracování vašich údajů a tyto údaje budeme zpracovávat pro jiné účely, například ty, které jsou uvedeny výše. V některých případech vám můžeme poslat přímý marketing bez vašeho souhlasu, pokud se opíráme o naše legitimní zájmy. Máte absolutní právo odhlásit přímý marketing nebo profilování, které provádíme pro účely přímého marketingu, a to kdykoli, pokud tak učiníte jedním z následujících způsobů:

​​

 • aktualizací vašich předvoleb na vašem konkrétním účtu webových stránek

 • kliknutím na odkaz odhlásit odběr v dolní části marketingových e-mailů; nebo

 • kontaktováním Dermicall pomocí údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Jak dlouho Dermicall uchovává mé informace?

Když si zaregistrujete účet Dermicall, zpracováváme a uchováváme většinu vašich osobních údajů, které máme k dispozici, a to po dobu, kdy jste aktivními uživateli našich produktů nebo služeb. Když svůj účet uzavřete, po 60 dnech začneme mazat určité osobní údaje, k jejichž uchovávání už z obchodního hlediska není žádný důvod, například vaše hashované heslo. Zpravidla však uchováváme vaše osobní údaje týkající se našich smluvních a obchodních transakcí, a to po dobu sedmi let po vaší poslední interakci s námi.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely nebo s vaším souhlasem, tyto údaje zpracováváme, dokud nás nepožádáte, abychom jejich zpracování ukončili, a určitou krátkou dobu po této žádosti (abychom mohli uskutečnit vaše požadavky). Rovněž trvale uchováváme záznam vaší žádosti o nezasílání přímého marketingu a odmítnutí zpracování vašich údajů, abychom mohli v budoucnu vaši žádost respektovat.

 
Mohou se tyto zásady ochrany osobních údajů změnit?

Příležitostně můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů změnit, aby mohl Dermicall použít či sdílet vaše osobní údaje jiným způsobem. Pokud k tomu přistoupíme, budou odkazy na zásady na našich webových stránkách (které se obvykle nacházejí v zápatí webových stránek) indikovat, že byly dané zásady změněny. Pro nové uživatele bude změna účinná od okamžiku zveřejnění. Pro stávající uživatele nabude změna účinnosti 30 dnů po zveřejnění, pokud jde o zásadní změnu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat zásady ochrany osobních údajů kde najdete nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů.

 
Na koho se můžu obrátit, pokud mám nějaké otázky nebo pochybnosti?

Pokud budete mít jakékoli otázky, obavy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese edita.rucharova@centrum.cz